Modern Human Workplace

Verandering van onze manier van werken

De modern werkplek brengt wel wat uitdagingen met zich mee.

Werken doen we steeds minder op een vaste locatie, met dezelfde collega’s. We werken op kantoor, maar ook thuis en op andere plekken. Er is minder contact met de interne collega’s en relaties met externe partners worden intenser. We evolueren naar networked working.

Digitalisering ondersteunt deze nieuwe manier van werken, maar brengt ook een versnelling en een abstrahering met zich mee. Gedigitaliseerde processen verwerken data sneller dan dat mensen die kunnen interpreteren. Digitaal verworven inzichten overstijgen het menselijk denkvermogen en vormen vaak de basis voor strategische keuzes, die niet alle medewerkers begrijpen.

Networked working en digitalisering leiden ertoe dat organisaties meer agile (moeten) worden. Omdat zowel het ecosysteem waarin organisaties functioneren, alsook de technologie die zij (moeten) gebruiken snel verandert, moeten organisaties zelf mee veranderen. Voor leidinggevenden en medewerkers betekent dat dat hun verantwoordelijkheden en de verwachtingen veranderen. Daardoor zijn die dan ook vaak onduidelijk.

Een goede jobfit en een continue ontwikkeling van individu en organisatie zijn erg belangrijk om aan te passen aan deze veranderende manier van werken. Dat zijn daarom de drie pilaren van de Modern Human Workplace.

De 3 pilaren van de Modern Human Workplace

  • De juiste mensen inzetten op de juiste plek is essentieel voor medewerkers om voldoening uit hun werk te halen en om goed werk te leveren. Dankzij een helder inzicht in het eigen potentieel en een transparante communicatie voorkomen werkgevers ontslag en langdurige ongeschiktheid.
  • Wanneer mensen zich kunnen toeleggen op een job waar ze zich goed bij voelen, dan is een continue ontwikkeling erg belangrijk. Afhankelijk van het type job kan het zinvol zijn om zaken te ontwikkelen zoals assertiviteit, feedback geven, doelen stellen, leiderschap, etc. Dat leidt tot meer zelfvertrouwen en een ruimere toepassing van het individuele potentieel.
  • Op een gelijkaardige manier rendeert het om te investeren in de ontwikkeling van de organisatie. Betere communicatie leidt tot betere verstandhoudingen en een performanter geheel. De organisatie levert meer waarde dan de som van de individuele competenties.

Diadis biedt een ruim aanbod van workshops waarmee je van jouw organisatie een Modern Human Workplace maakt.

Een ruim aanbod van workshops en begeleidingstrajecten op maat

Een workshop van een halve dag rond een specifiek thema kan al heel verhelderend zijn. Voor organisaties die er verder mee aan de slag willen stellen we graag een selectie van relevante workshops samen. Dat kunnen we aanbieden in een begeleidingstraject volgens het GROW model. Daarbij worden op persoonlijk en op organisatorisch niveau de doelen beschreven en de huidige status geanalyseerd. Vervolgens wordt het perspectief verbreed. Dat is de fase van verkenning, waarin tal van opties gewikt en gewogen worden. Uiteindelijk worden er keuzes gemaakt. Voor agile organisaties is dit uiteraard een continu proces.

Na een kennismakingsgesprek volgt typisch een assessment aan de hand van bevragingen en/of gesprekken. Zo vormen we een beeld van de organisatie, de rollen, functies, processen en relaties en kunnen we een actieplan formuleren. Dat kan op organisatorisch (bedrijf, afdeling, team) en op individueel niveau. Na een bespreking van dit actieplan en eventuele bijsturingen wordt een begeleidingstraject geïnitieerd.

We focussen zowel op quick-wins, als op lange termijn verbeteringen. Op die manier rendeert het begeleidingstraject van bij de start en behouden je organisatie en je mensen perspectief op continue vooruitgang.

Voor alle workshops en begeleidingstrajecten kan je genieten van een flinke tegemoetkoming via de KMO-portefeuille en via de werkbaarheids-cheques.