Opleiding

Goals

Mindset

De coachee wordt uitgedaagd om zijn denkpatroon een positieve wending te geven. Door verschillende creatieve uitdagingen verwerft hij inzichten en leert hij de eigen situatie vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

Duur: halve dag

Doelen stellen

Vanuit de intrinsieke motivatie en eigen waarden bepaalt de coachee de doelen die hij op lange termijn wil bereiken, niet meteen professioneel maar als mens, in het leven. Een open geest is hierbij belangrijk, zodat de eigen drijfveren zonder vooroordelen geanalyseerd kunnen worden.

Duur: halve dag

Extra-professionele doelen

Eerst nadenken over concrete extra-professionele doelen is een aangename manier om de doelstellingsmethodiek toe te passen. We houden de focus even weg van het carrièrepad en leren o.a. van sporters en kunstenaars. Dat brengt verrassende nieuwe opties in beeld. Ook de rol van een gezonde levensstijl, voeding, beweging en structuur is hierbij niet te onderschatten.

Duur: halve dag

Je carrière richting geven

De coachee past de technieken om doelen te stellen toe op zijn eigen loopbaan. Hij bepaalt een richting waar die op de lange termijn naartoe wil. Daarvoor kan hij ook inzichten gebruiken die hij verwerft in workshops van de Reality en Options fases.

Duur: halve dag

 

 

Reality

Kerntalentenanalyse en bespreking

Een kerntalentenanalyse brengt het karakter, de talenten en de motivatie van de coachee in kaart. Dat geeft op een unieke en gedetailleerde manier inzicht in de persoonlijkheid, zodat de coachee duurzame keuzes kan maken, zowel voor de loopbaan als op persoonlijk vlak. Vertrekbasis voor een kerntalentenanalyse is wat de coachee echt leuk vond in de kindertijd. Een erkende kerntalentenanalist gaat persoonlijk met de coachee aan de slag in deze workshop.

Duur: 2x 2 uren

Insights

Via het kleurenmodel van Insights verwerven coachees inzicht in de voorkeuren en het gedrag van zichzelf en van de mensen rondom hen. Een Insights coach faciliteert bij de analyse en de coachees gaan hier in groep mee aan de slag. Zo leren verschillende profielen optimaal en respectvol met elkaar af te stemmen en ontwikkelen ze sterke en effectieve relaties.

Duur: halve dag

Samenwerken en omgaan met conflict

Iedereen heeft een netwerk en verschillende relaties. Vrienden, kennissen, zakenpartners, collega’s. Plezante mensen, zeurpieten, serieuze mensen en prettig gestoorden. Mensen van alle slag. Hoe belangrijk zijn ze voor de coachee? Hoe gaat hij met hen om. Wat kan hij voor hen betekenen? En hoe omgaan met conflictsituaties?

Duur: halve dag

Competenties, kennis en ervaring

Iedereen doet door de jaren heen kennis op, bouwt competenties uit en neemt een heleboel ervaringen mee. Die kunnen heel divers zijn. De coachee graaft diep in zijn rugzak om te kijken wat er precies allemaal in zit. Afhankelijk van zijn interesses en doelen kan hij oordelen waar hij verder mee aan de slag wil. Misschien zit er wel iets waardevols in die rugzak, wat tot nog toe niet ten volle werd benut.

Duur: halve dag

Zelfzorg, assertiviteit en feedback

Je kunt pas voor een ander zorgen als je goed voor jezelf zorgt. De coachee leert hoe dat kan. Het is belangrijk om zowel fysiek als mentaal sterk te staan. Jezelf assertief opstellen, beleefd maar duidelijk communiceren en gericht feedback geven en vragen.

Duur: halve dag

 

 

Options

Challenger Chat (1:1)

Tijdens een 1-op-1 gesprek met een coach wordt de coachee uitgedaagd om zichzelf in alle aspecten in vraag te stellen. Hij leert op die manier verder te kijken dan de gekende paden, neemt minder voor de hand liggende opties in overweging en ontdekt nieuwe mogelijkheden.

Duur: 2 uren

Brainstorming

Verschillende brainstorming technieken worden uitgelegd en toegepast. Door een actieve groepsdynamiek komen voor alle coachees nieuwe ideeën op tafel vanuit het perspectief van andere deelnemers.

Duur: halve dag

Inspiratie vinden

Alle deelnemers voeren een verrassend thema op. Dat kan een boekbespreking zijn, een intellectuele uitdaging, een tot de verbeelding sprekende job, een reis of een reportage, … De fantasie wordt de vrije loop gelaten en deelnemers inspireren elkaar.

Duur: halve dag

Business Modelling

De coachee gaat volgens het business model canvas aan de slag met een eigen project of een onderneming. Hij brengt alle belangrijke elementen helder in kaart en legt de basis voor een succesvolle uitvoering van zijn plannen op de langere termijn.

Duur: halve dag

Time Management

Om de dingen die de coachee wil realiseren ook effectief te laten groeien, moet hij er tijd in investeren. En wellicht zijn er naast de professionele doelen ook nog tal van persoonlijke doelen. Hoe omgaan met die kostbare tijd? In deze workshop leert de coachee zijn tijd beter te beheren.

Duur: halve dag

 

 

Will

Kiezen is winnen

Na heel breed te zijn gegaan in de options fase, gaat de coachee nu meer focus leggen. Door een bepaalde richting te kiezen legt hij de basis om de vooropgestelde doelen succesvol te behalen. Kiezen is winnen!

Duur: halve dag

Design thinking

Design thinking is een methode om innovatieve oplossingen te bedenken. Je leert out-of-the box denken om heel gericht problemen op te lossen. Daarbij focus je op de klant, de probleemeigenaar en gebruik je creativiteit om een zeer gepaste oplossing te bedenken én uit te werken.

Duur: halve dag

Personal branding & pitching

De coachee krijgt praktische tips om zichzelf en zijn werk aantrekkelijk te presenteren. Een goed voorkomen is belangrijk, maar wees vooral jezelf. Zichzelf aantrekkelijk voorstellen in een netwerk, de finesses van non-verbale communicatie en pitching komen onder andere aan bod. De coachee leert zichzelf en zijn project overtuigend te ‘verkopen’.

Duur: 2 uren

Presentatie visie (1:1)

In een 1-op-1 sessie presenteert de coachee zijn visie aan de coach. Daarin communiceert hij krachtig zijn ambities, onderbouwt hij zijn keuzes en toont hij waar hij voor staat. Deze visie wordt verder besproken en gevalideerd.

Duur: 2 uren

GROW for it!

GROW is een zeer ruim toepasbare coaching-methodologie. Het is een aanpak die de blik verruimt en helpt om gefundeerde keuzes te maken. In deze workshop wordt deze methodologie en de mogelijke toepassingen ervan op het persoonlijke en professionele vlak toegelicht. Aan de hand van groepsoefeningen leren de coachees werken en denken volgens de GROW methode.