Re-integratie - Ability Management

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het voor onze bedrijven een absolute noodzaak om hun medewerkers optimaal te ondersteunen in hun job. Niet enkel om te voorkomen dat ze andere oorden gaan opzoeken maar vooral om te zorgen dat ze zich goed kunnen voelen in hun job en niet in langdurige ziekte vervallen. De juiste mensen op de juiste job plaatsen is daarbij cruciaal. Wordt het een medewerker toch allemaal teveel, dan is het zaak om die het vertrouwen en de nodige ondersteuning te geven om op een aangename manier terug te re-integreren. 

Ability Management is een systematische aanpak om werknemers in hun job te behouden en te re-integreren. Daarbij wordt rekening gehouden met de capaciteiten en de beperkingen van de werknemer, de werkomgeving en het wettelijk kader. 

Diadis  adviseert bij de ontwikkeling van een Ability Management beleid en de implementatie ervan. Ook voor Case Ability Management kan je bij Diadis terecht. Dit omvat de ondersteuning bij het afstemmen van de job op de capaciteiten van een medewerker en de begeleiding bij re-integratie na langdurige ziekte of ongeval. 

Het uittekenen van het juiste begeleidingstraject is maatwerk en afhankelijk van verschillende factoren zoals o.a. de (dreigende) ziekte van de werknemer, zijn persoonlijke situatie, zijn statuut, functie, positie binnen het bedrijf,..