Terugbetaling

Voor psychologische begeleiding voorziet de overheid (nog) geen terugbetaling, bij de meeste mutualiteiten kan een tussenkomst (meestal van 10 euro per sessie, à rato van 4 à 6 sessies) aangevraagd worden. Gelieve dit bij uw ziekenfonds na te vragen.