Burn-out begeleiding en preventie

Meer en meer bedrijven zien waardevolle werknemers terechtkomen in een burn out situatie en investeren daarom in een burn out preventieplan. Vanuit onze expertise als burn out begeleider zijn wij de ideale partner om samen tot een effectief burn out preventiebeleid voor uw bedrijf te komen. 

Burn out preventie bestaat uit verschillende onderdelen

 • Opmaken/ advies verlenen bij het opstellen- van een beleidsplan ter preventie van burn out 
  • Doorlichten van de ganse organisatie op gebied van werkdruk
  • Uitvoeren van een test en intake per werknemer
  • Oplijsten van risicofactoren (en hoe hiermee om te gaan) en beschermende factoren tegen burn out
  • Trainen van leidinggevenden om burn out te herkennen bij medewerkers
  • Voorlichting voor de medewerkers in de vorm van een lezing of workshop
  • Individuele begeleiding van medewerkers

 

Het individuele burn out herstelprogramma bestaat uit drie stappen:

 • Inzicht verwerven
  • Psychoeducatie burnout
  • Diagnostiek en oriëntatie: er wordt nagegaan of de persoon burnout is en welke typische burnout verschijnselen aanwezig zijn.
  • Inventariseren van energiegevers en energievreters: er wordt diepgaand nagegaan welke factoren energie vergen en welke factoren vroeger energie gaven. De probleemgebieden (energielekken) worden op een rij gezet.
  • Zelfvertrouwen nagaan en kernkwadanten identificeren.
 • Burn out actieplan opstellen
  • Aanleren van relaxatie-oefeningen
  • Activeren van de vroegere energiegevers
  • Opmaken van activiteiten/werkplanning afgestemd op het huidige energiepeil.
  • Copingstijl of 'manier van omgaan met' optimaliseren in verschillende situaties
 • Stabiliseren van het energie-evenwicht
  • Jobmatch: burnout kan voortkomen uit een slechte match tussen persoon en werkinhoud of werkomgeving. Er wordt nagegaan om welke mismatch het gaat. Indien het om een jobmismatch gaat, wordt vaak een loopbaanbegeleidingstraject opgestart.
  • Overtuigingen herevalueren via cognitieve gedragstherapie
  • Balans tussen energiegevers en energievreters onder controle houden via KernTalentenMethode