Loopbaanbegeleiding

"Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?"

Voor wie?

Tijd om een volgende carriérestap te zetten? Reflecteren over waar je nu staat in je job en waar je naartoe wil? Welke zijn de verschillende mogelijkheden? Wil je je eigen sterktes en zwaktes beter leren kennen? Overweeg je om als zelfstandig ondernemer te starten of om terug in loondienst te gaan werken?

 

Kennismakingsgesprek

Tijdens een gratis kennismakingsgesprek wordt je loopbaanvraag- en situatie nagegaan. Het integrale loopbaantraject wordt toegelicht en er wordt een inschatting gemaakt van het aantal geschatte uren nodig voor de loopbaanbegeleiding.

 

Onze werkwijze

Het integrale loopbaanprogramma bestaat uit opdrachten en testen op het vlak van persoonskenmerken, carrièreankers, competenties, kernkwadranten, werkvelden en beroepen. Dit traject wordt gevolgd om een antwoord te vinden op de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? en Wat wil ik?

Een loopbaantraject bestaat uit 4 à 8 sessies en worden verspreid over verschillende dagen. Indien wenselijk kan dit traject gecombineerd worden met coaching.

Afspraken kunnen online of telefonisch gemaakt worden.

 

Resultaat

Aan het einde van het integrale traject beschik je over een profielschets bestaande uit een persoonsprofiel en een beroepsprofiel. In het persoonsprofiel komen de inzichten over de kwaliteiten, sterkte/zwakteanalyse en kennis en vaardigheden ofwel de antwoorden op de vragen Wie ben ik? en Wat kan ik? aanbod. In het beroepsprofiel wordt de gewenste functie en werksituatie geschetst. Daarmee wordt de vraag wat wil ik beantwoord. Gekoppeld aan deze profielschets worden loopbaandoelen gedefinieerd alsook de activiteiten die nodig zijn om deze doelen te realiseren.

 

Kom jij in aanmerking voor de loopbaancheques?

Ben jij als werknemer of zelfstandige in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de slag?

Kan jij minstens één jaar werkervaring voorleggen?

Heb jij de voorbije jaar geen gebruik gemaakt van gesubsidieerde loopbaancoaching?

... dan kom jij in aanmerking voor loopbaancheques! 

Het totale pakket bestaat uit 8u loopbaanbegeleiding, dit pakket kan in 1 of 2 keer opgenomen worden.


Ons tarief

Een pakket van 4u kost je 40 euro. Dit is erg voordelig; de reële waarde wordt op 550 euro geschat.


 

Vraag nu je loopbaancheques aan!

http://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

of bel naar: 0800/30.700