Insights

 

Via het kleurenmodel van Insights kan je inzicht verwerven in jezelf en je collega's. Ontdek jow voorkeur en gedrag en die van de mensen rondom jou. Stem optimaal af op en maak verbinding met anderen om zo sterke en effectieve relaties te ontwikkelen.
Insights kan ingezet worden bij individuele coachingstrajecten, teamontwikkeling, versterken van leiderschapsvaardigheden,...


 

 

http://www.insightsbenelux.com