Coaching

Coaching is een vorm van begeleiding van mensen die goed in hun vel zitten maar het gevoel hebben dat er nog meer uit te halen is. Dit kan op persoonlijk, emotioneel of relationeel vlak zijn of ook in de vorm van loopbaanbegeleiding. Bij coaching wordt er gekeken hoe de persoon de dingen aanpakt, waar de persoon nu staat en waar hi j naartoe wil. Bij coaching gaat het over het verder uitwerken van vaardigheden zoals zelfbewustzijn, zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing om de eigen doelstellingen te bereiken in parallel met de eigen ontwikkeling.  Coaching is een leertraject waarbij geleerd wordt om om te gaan met omstandigheden en verlangens die voortdurend in beweging zijn.