Visie & missie

Het begeleiden van bedrijven en individuen in hun verdere groei. De begeleidingen zijn mens- en resultaat gericht.


Diadis richt zich tot hoogopgeleide gemotiveerde professionals en ondernemers die vooruit willen in werk en privé en tot werkgevers die gemotiveerde professionals in hun loopbaan willen ondersteunen.


Diadis bestaat omdat het potentieel in elke mens veel beter benut kan worden

Pia Van Noppen was meer dan 15 jaar actief in het bedrijfsleven. Als people manager behaalde ze persoonlijk veel energie uit het coachen van haar medewerkers naar de volgende stap in hun loopbaan. Toch bleef het haar verbazen dat zoveel potentieel in de organisaties onbenut werd, met frustrerende ervaringen voor de medewerkers en middelmatig resultaat voor het bedrijf tot gevolg. Vanuit de visie dat het potentieel dat in elke medewerker aanwezig is beter benut kan worden door het individu en de organisatie werd in 2008 Diadis opgericht. 

 

Diadis is gebouwd op vakkenis in bedrijfsmanagement én loopbaanbegeleiding

Na haar actieve loopbaan in het bedrijfsleven, heeft Pia Van Noppen zich als zelfstandig bedrijfsadviseur gevestigd om de opgedane bedrijfservaring toe te passen bij groeibedrijven. In parallel vatte ze de studie klinische psychologie aan. Ze werkt als erkend psycholoog en heeft deze basisopleiding aangevuld met de interuniversitaire permanente vorming neuropsychologie. Verder is ze geaccrediteerd insightstrainer, erkend KerTalentenAnalist, gecertifieerd als Hoogsensitief Professional (VUB) en als ontspannings-en relaxatietherapeut (Open Mind). De ervaring van Pia Van Noppen als manager en coach binnen het bedrijfslevenenerzijds en als hulpverlener van mensen die te kampen hebben met burn out en loopbaanoriëntatie binnen de psychologenpraktijk anderzijds maken van Diadis een specialist op het raakvlak tussen mens en bedrijf. 


Loopbaanbegeleiding is maatwerk

Elk individu heeft potentieel. Startpunt bij de behandeling van stress en burn out of bij loopbaanbegeleiding is het maximaal uitnutten van dit potentieel dat aanwezig is in de mens. Elk traject is dus maatwerk, omdat het precies start vanuit een positieve bevraging (appreciative inquiry) wordt het individu aan het stuur gezet van zijn eigen loopbaan. Mensen worden gestimuleerd om zelf te onderzoeken wat er werkt en wat ze graag willen voor de toekomst. 


De begeleiding is actie- en resultaatgericht

Dit start reeds bij het introductiegesprek; door bevraging komt de oorsprong van de vraag naar boven. Door het verder doorvragen komen eventueel nog andere vragen aan de oppervlakte. Samen worden de doelen van de loopbaanbegeleiding opgesteld.


Het potentieel schuilt in ieders kerntalenten

Diadis hanteert de KernTalenten methodiek (ontwikkeld door Danielle Krekels) als stuurinstrument bij de loopbaanbegeleiding en een onvergetelijk inzicht voor het verdere leven. Kerntalenten veranderen niet tijdens het leven van een persoon. Hierdoor bekomt de persoon een kompas voor het leven. 

Het verschil tussen KernTalenten en talenten is dat talenten alleen over iemands potentieel gaan, terwijl KernTalenten over iemands aard, potentieel en intrinsieke motivatie gaan. KernTalenten geven dus nog niet aan of de vaardigheid of competentie al echt verworven is. Wel wat er in de aard en het potentieel van de persoon ligt-misschien zelfs verborgen- en wat de persoon energie geeft als de persoon handelt vanit het authentieke zelf. 

De intellectuele capaciteit beïnvloedt uiteraard het vermogen tot ontwikkeling van al de KernTalenten, net zoals de opvoeding; de ouders, de vrienden, het werk van de persoon en alles wat reeds op het pad is gekomen tijdens het leven. 


Kerntalenten als loopbaan gids

Een persoon is optimaal gelukkig als in het leven-werk en privé- de sterke KernTalenten voor 100% benut kunnen worden en er geen gebruik gemaakt moet worden van de kleine KernTalenten. Een goede jobmatch komt overeen met het benutten van sterke KernTalenten, mislukkingen zijn dikwijls te verklaren door het (te veel) werken met kleine KernTalenten en tegelijkgertijd niet of te weinig werken met je sterke KernTalenten. Het zijn namelijk de sterke KernTalenten die je energie geven, de kleine KernTalenten kosten je vooral energie. 


Geen resultaat zonder actie

Individueel potentieel benutten vraagt actie. Hierin staat het persoonlijk ontwikkelplan (POP) centraal. Samen worden SMART (Specifiek - Meetbaar - Acceptabel - Realistisch - Tijdsgebonden) doelen en acties opgesteld en vastgelegd in de POP. Dankzij de begeleiding die aandacht schenkt aan datgene wat de persoon graag doet en wat energie geeft, kunnen concrete stappen ondernomen worden om de loopbaan verder vorm te geven. 


Kwaliteit door persoonlijk engagement

Kwaliteit van dienstverlening én continu verbeteren staan centraal bij Diadis. Pia Van Noppen voert de loopbaanbegeleiding dan ook persoonlijk uit en werkt niet met onderaannemers. Steeds verder bijscholen én actief verwerken op basis van feedback van de klanten zijn de basis van het continu verbeteren van de dienstverlening.